لوگوی خیریه عصای سفید امید کریمان

توانبخشی

شناسایی و حمایت از افراد نابینا و کم بینای استان کرمان. انجام کلیه امور بهداشتی و درمانی آنان، تهیه دارو و وسایل توانبخشی و کمک آموزشی (عصای سفید، عینک، لنز، لب تاب، تبلت، موبایل، عصا، مگنیفایر، …)، ارائه خدمات مشاوره و مددکاری، ارائه خدمات اقامتی و رفاهی